Uncategorized

Obiecanki cacanki, a głupiemu radość

Wódz Koalicji 13 Grudnia złożył 100 obietnic na 100 dni. Mija półmetek. Okazuje się, że ma się czym pochwalić. Otóż opublikowali, że już całkowicie zrealizowali 12 obietnic, a częściowo już 10. Imponujące, biorąc pod uwagę, że zwykle w miarę zbliżania się do dead line tempo nabiera tempa. Pełen podziwu zabrałem się za czytanie opisu tych sukcesów.

Kursywą zapisane obietnice rządowe oraz uzasadnienia uznania ich za zrealizowane.

 

1 Obietnica

Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury in vitro przeznaczymy nie mniej niż 500 mln zł – tak by pary, które chcą mieć dzieci, miały dostęp do najnowocześniejszych metod.

Uzasadnienie

29 listopada Sejm uchwalił ustawę dotyczącą finansowania leczenia niepłodności metodą in vitro z budżetu państwa – zabezpieczającą na ten cel kwotę 500 mln zł. 8 grudnia identyczną decyzję podjęli senatorowie, a prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał. Finansowanie in vitro zostało zapisane w budżecie na 2024 rok. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia – dofinansowanie zabiegów in vitro rozpocznie się od 1 czerwca 2024 roku. Do tego czasu zespół ekspertów złożony z lekarzy i bioetyków opracuje program.

Wydaje mi się, że można uznać punkt, za zrealizowany. Wprawdzie finansowanie uchwalone, ale do praktycznego finansowania jeszcze daleko. Zapewne trwa bój o podział tortu.

 

14 Obietnica

Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne.

Uzasadnienie

Resort środowiska wydał już decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu na pół roku wycinek lasów w 10 wskazanych lokalizacjach, określonych jako cenne przyrodniczo. Stało się to z polecenia Minister Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 roku – o wstrzymaniu lub ograniczeniu pozyskiwania drewna w lasach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasy Państwowe. Warto dodać – jak informuje resort – to dopiero pierwszy etap wstrzymania lub ograniczenia pozyskiwania drewna w lasach Skarbu Państwa. Zabezpieczeniem objęte jest 10 obszarów wskazanych w poleceniu (1,3 proc. całości obszarów Lasów Państwowych).

Decyzja wydana odnośnie marginalnego areału bez wcześniejszego opracowania tego, jakie obszary i dlaczego mają być chronione, nie jest realizacją obietnicy. Uważam, że jest to ino mydlenia oczu. Fajnopolacy zapewne są zachwycenie, natomiast dla ludzi myślących analitycznie i pragmatycznie to pic na wodę. Uważam za niezrealizowane.

 

17 Obietnica

Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych.

Uzasadnienie

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które realizuje tę zapowiedź. Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Z przepisów (par. 18 i 19) usunięta zostaje wzmianka o religii i etyce – co oznacza po prostu, że oceny z tych przedmiotów nie będą wliczane do średniej ocen. Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2024 r. Ze względu na krótką ścieżkę wprowadzenia rozporządzenia – obietnicę uznajemy za zrealizowaną w terminie 100 dni. Status może się zmienić, gdyby rozporządzenie nie zostało wprowadzone w życie.

Kuriozalne tłumaczenie. Przedstawienie do konsultacji, w żadnym wypadku, nie jest realizacją. Jest zainicjowaniem dyskusji. Nic więcej. Uważam za niezrealizowane.

 

38 Obietnica

Obniżymy VAT dla sektora „beauty” do 8 proc.

Uzasadnienie

Decyzja w tej sprawie wejdzie w życie od 1 kwietnia – została już ogłoszona. Obecnie stawka podatku VAT w sektorze beauty wynosi 23 proc. Branża postulowała obniżenie jej do 8 proc.

Chociaż symbolicznie wieść primaaprilisowa, to jestem skłonny uznać za zrealizowaną. W końcu mają sporo pań, które potrzebują tego typu usług. To już drugi punkt zrealizowany (niemal).

 

45 Obietnica

Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu.

Uzasadnienie

Barbara Nowacka, ministra edukacji zapowiada, że przygotowywane w jej ministerstwie rozporządzenie już od kwietnia 2024 roku wprowadzi zakaz prac domowych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i zakaz oceniania prac domowych w klasach 4-8 tych szkół. Przepisy trafiły do konsultacji publicznych. Zgodnie z projektem rozporządzenia nauczyciele uczący w klasach I–III szkoły podstawowej nie zadają pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, nie może być ona jednak obowiązkowa, ani podlegać ocenie. Obietnica ma jednak szerszy wymiar – dotyczy bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pomocy w szkole, zajęć wyrównujących szanse. W tym zakresie potrzebne są dodatkowe deklaracje resortu.

Tu już robią sobie jaja. Po pierwsze, dopiero skierowano do konsultacji. Po drugie, dotyczy to tylko klas 1 – 3. A co do finansowania, to dopiero pomyślą, czy można pomyśleć o tym, czy da się to finansować. Zdecydowanie niezrealizowane.

 

48 Obietnica

Natychmiast przystąpimy do realizacji polityki antyprzemocowej.

Uzasadnienie

Donald Tusk wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek b. premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności Konwencji stambulskiej (antyprzemocowej) z konstytucją.

Ten punkt może zostać za uznany, chyba tylko przez idiotów zaślepionych partyjno-rządową propagandą. Zdecydowanie niezrealizowane.

 

49 Obietnica

Przywrócimy finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Fakt, zrealizowane. (To już trzeci.) Strona działa, nie dzwoniłem, ale da się otworzyć okno dialogowe (wyłącznie po uprzednim zalogowaniu). Mam wątpliwości, czy internetowa pomoc nie musi być anonimowa. Czy konieczność logowanie nie odstraszy wielu.

 

50 Obietnica

Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem.

Uzasadnienie

20 grudnia nowym Rzecznikiem Praw Dziecka została Monika Horna-Cieślak.

W odwoływaniu są genialni. Odwołali. Powołali swoją. Partyjna obietnica zrealizowana. (Czwarta)

 

 

67 Obietnica

Przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski.

Uzasadnienie

Były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk został zatrzymany w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych.

Grubymi nićmi szyte. Wszak oskarżyć można każdego. O cokolwiek. Np. tak, jak Komendę. Ale faktycznie, w jakimś procencie zrealizowali. Bo zapowiadali wobec funkcjonariuszy, ale tylko jednego oskarżyli i nikomu niczego nie udowodnili. Uważam za zrealizowany częściowo.

 

78 Obietnica

Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych i wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach UE.

Uzasadnienie

Polska dostanie 5 mld euro zaliczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy – ogłosiła 15 grudnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z premierem Donaldem Tuskiem. Pieniądze trafiły już do Polski. Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o kolejne środki jeszcze w tym roku – na kwotę 30 mld zł. Jednocześnie Polska spełnia 3 ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych – podała w styczniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej dodała, że chodzi o 76 mld euro.

Jak na razie uznali za zrealizowane to, co załatwił poprzedni rząd. Gruszek na wierzbie nie mogą uznać za zrealizowane. Uznam, jak zostanie uruchomiony transfer. Natenczas niezrealizowane.

 

82 Obietnica

Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku.

Uzasadnienie

Szefową resortu przemysłu została Marzena Czarnecka – resort jest jeszcze w fazie tworzenia. Obsługę zadań tworzonego resortu, zgodnie z ustaleniami rządowymi i rozporządzeniem premiera Donalda Tuska, ma w tej chwili wykonywać Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Śląski Urząd Wojewódzki. W wykazie prac legislacyjnych jest zapowiedź projektu rozporządzenia powołującego nowy resort. Z tego względu obietnica może zostać uznana za zrealizowaną. Status zmieni się, gdyby ostatecznie nowy resort nie powstał – i dalej jego kompetencje zostały w ramach MAP.

Powołanie ministerstwa i wciągnięcie na listę płac pani minister nie stanowi jeszcze powołanie. Być może proces zostanie kiedyś zakończony, wtedy można będzie zaliczyć ten punkt. Na razie niezrealizowany.

 

87 Obietnica

„Zamrozimy” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.

Uzasadnienie

7 grudnia Sejm przyjął ustawę ws. cen energii. Ustawa zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Będzie to zatem 1500 kWh dla gospodarstw domowych, 1800 kWh dla osób z niepełnosprawnością, a dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 2000 kWh. 8 grudnia ustawę przyjął Senat. Prezydent ustawę już podpisał. Warto jednak dodać, że ustawa zakłada w tym momencie utrzymanie cen energii tylko w pierwszej połowie 2024 roku. Status realizacji tej obietnicy może się zmienić, gdyby utrzymanie cen nie obejmowało drugiego półrocza 2024 roku.

Czy można zaliczyć coś, co może zostać zmienione w trakcie roku? Nich będzie, na razie zrealizowane. Czyli już piąta obietnica.

Podsumowując. Z 12 zrealizowanych obietnic, którymi chwali się Koalicja 13 Grudnia, a właściwie jej szef czyli Donald Tusk zrealizowanych jest mniej niż połowa, bo 5,5 (5 zrealizowanych i jedna częściowo). Spośród całości jest to 5,5% na półmetku wyznaczonego terminu.

Na razie odpuszczam analizę obietnic, co do których twierdzą, że są częściowo zrealizowane. Jak mnie najdzie, to jeszcze to zrobię. Jeśli w takiej samej proporcji deklaracje są prawdziwe (tu prawie 4,6 %), to spośród 10 niby częściowo zrealizowanych będzie okaże się maksymalnie połowa, którą będzie się dało tak zaliczyć.

Może dlatego tak skromnie podchodzą do tych realizacji. Nie pieją na wszystkich rogach i we wszystkich tubach propagandowych, jak wielkie sukcesy osiągają na każdym kroku.

Ale jedno trzeba przyznać, w dziedzinie skutecznej destrukcji państwa i prawa dorównują najsławniejszym poprzednikom Władymira Władymirowicza. Naśladują bardzo dobrze. A jednak i tu im dogryzę. Bo ci wspomniani geniusze mieli przeciwko sobie światową opinię publiczną, a Tusk ma wsparcie polityczne i finansowe z większości liczących się krajów. Jest w komfortowej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.